Ballongbergets SKF
 
 
 

 


 

Skytte med wadcutter förbjudet - se nedan

På förekommen anledning påminner vi om paragraf 5.6 i ordningsreglerna. Skytte med wadcutter och semi-wadcutter mot gummimatta är förbjudet.

Ordningsreglerna är uppdaterade igen (2021-01-01). De nya reglerna avseende skytte med gevär finns också med. Ordningsreglerna finns hängande på krokar på avlastningsbänken i hallen. De går även att ladda ner här.

Blanketten med kontaktuppgifter som alla hyresgäster ska fylla i finns här

Den nya lägre infästningen innebär att ni kommer att behöva byta eller förlänga era tavelpinnar. Glöm inte kontrollera ordningsreglerna avseende godkända mål.

Vi har uppmärksammat att flera föreningar har medlemmar som lägger ut film och foton från skjutbanan, vilket strider mot ordningsregel 9.1

Kontakta BBSKF styrelse om ni har frågor eller behöver förtydliganden.

Vi har under hösten vid ett flertal tillfällen sett att ordningsreglerna inte följs. Framför allt gäller det skytte med gevär (eller k-pist) på korta avstånd - minsta tillåtna avstånd är 25 m för gevär över kaliber .22 samt felaktig placering av måltavlor eller otillåtna mål.

Överträdelser kan komma att leda till direkt uppsägning av avtal. Fundera på hur ni ska förklara det för era övriga medlemmar, innan ni bryter mot ordningsreglerna!

/BBSKF styrelse


 

 
Nyheter
Driftsinformation 2023-11-29
Normalt driftsläge
 

    Ballongbergets Skytteförening, Box 3077, 169 03 Solna,  Telefon 08 624 20 22, info@bbskf.se