Ballongbergets SKF
 
 
 


Bli hyresgäst

Innehållet på denna sida beskriver hur en befintlig skytteklubb kan bli hyresgäst i Berget, för att få tillgång till skjutbanan. Med hyresgäst menas här en skyttesammanslutning, ett företag eller en privatperson som har rätt att bedriva skytte med handeldvapen.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste uppfyllas av den blivande hyresgästen:

  • Hyresgästen har en giltig ansvarsförsäkring genom t.ex. SPSF.
  • Hyresgästen är medlem i SPSF och övriga förbund beroende på hyresgästens verksamhet
  • Hyresgästen har inte tidigare blivit uppsagd från Ballongberget eller Solna Hemvärn SKF på grund av överträdelse av säkerhetsbestämmelserna.

Vad ingår i banhyran?

Som hyresgäst kan ni boka fasta tider för skytte på Ballongbergets skjutbana. Det kan t.ex. röra sig om en eller ett par fasta timmar i veckan. Som hyresgäst bestämmer ni själva hur tiden på banan ska disponeras, med reservation för gällande säkerhets- och ordningsregler. Som hyresgäst får ni tillgång till ett eller fler passerkort samt egen nyckel, vilket gör det möjligt att komma in i Ballongberget oberoende av övriga föreningar. Passerkorten kan utfärdas till skjutledare enbart, eller till samtliga skyttar mot en extra avgift per kort. Passerkorten finns i olika utföranden; dels för individuella skyttar och dels för skjutledare. Skillnaden ligger i möjligheten att kunna starta anläggningen. Vidare kan ni välja att ha tidsspärr på korten, för att enskilda skyttar inte ska kunna utnyttja anläggningen utanför den avtalade hyrestiden (vilket skulle medföra merkostnad). Som hyresgäst betalar ni en fast årsavgift och därefter en timkostnad per utnyttjad timme av banan.

Hur blir man hyresgäst?

  1. Hyresgästen (ni, eller er klubb) kontaktar styrelsen i BBSKF via E-post eller brev uppger klubbnamn, telefon, E-post och kontaktperson för er skytteklubb eller ert företag.
  2. Styrelsen kontaktar hyresgästen för att visa lokalerna och närmare diskutera behoven för er klubb och utformningen av ett hyresavtal.
  3. Eventuella fasta skjuttider bokas i samband med kontraktsskrivning, då ni alltså har möjlighet att reservera en eller fler fasta tider för er verksamhet.
  4. Nycklar och passerkort lämnas ut, varefter ni har tillgång till Ballongbergets lokaler i enlighet med kontraktet. Som hyresgäst har ni även möjlighet att boka och utnyttja ytterligare timmar genom vårt bokningssystem, alternativt utnyttja strötid på banan.

Har ni ytterligare frågor?

Kontakta gärna styrelsen via E-post så kan vi besvara era frågor.

Välkommen som hyresgäst!

 
    Ballongbergets Skytteförening, Box 3077, 169 03 Solna,  Telefon 08 624 20 22, info@bbskf.se